Ako sa správať v lese?

by spravca

Každý, kto vstupuje do lesa, by si mal uvedomiť, že toto prostredie je domovom zvierat. Človek je tu len na návšteve. A podľa toho by sa mal správať. Ak chceme krásu prírody zachovať aj pre budúce generácie, mali by sme dodržiavať zopár pravidiel.

Aby sme neškodili prírode…

Povinnosť chrániť a nenarušovať lesné prostredie nám ukladá aj zákon. Podľa neho vstupujeme do lesa na vlastnú zodpovednosť a bezpečnosť. Mali by sme rešpektovať práva vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a dodržiavať pokyny oprávnených osôb a orgánov. Čo to znamená?

  • Nechávame všetko v pôvodnom stave. To znamená, že nesmieme vykonávať žiadne terénne úpravy, budovať stavby, ploty, či chodníky alebo čokoľvek z lesa odvážať.
  • Nevyhadzujeme odpadky! To platí kdekoľvek, ale v lese zvlášť. Ak máte so sebou občerstvenie, nezabudnite si vziať aj vrecko, do ktorého budete dávať odpadky. Pri odchode z lesa ho, samozrejme, vezmete so sebou a vyhodíte do najbližšieho kontajnera.
  • Dávame pozor na oheň. Zakladáme ho len na povolených a vyznačených miestach. Oheň v prírode treba mať neustále pod kontrolou. Od ohňa teda určite neodchádzame. Pri odchode sa ubezpečíme, že je oheň uhasený.
  • V lese sme potichu. Hluk vadí obyvateľom lesa. Okrem toho, ak budeme potichu, môžeme počuť a užívať si prirodzené zvuky lesa.
  • Neubližujeme živočíchom a neničíme rastliny. Chováme sa tak, aby sme v žiadnom prípade neubližovali zvieratám a snažíme sa chrániť aj rastliny. Najmä ak ide o chránené druhy.
  • Do lesa nevstupujeme autom. A ani iným motorovým prostriedkom, ak to vyslovene nie je povolené.

Pravdaže, v lese je nutné dbať aj na svoju bezpečnosť. Napríklad vyhýbať sa terénu, ktorý by mohol byť nebezpečný. A to najmä v prípade, ak nemáme potrebné vybavenie. Vhodné je tiež na každú vychádzku do lesa vziať si zdroj svetla pre prípad, že by sme sa vracali až po tme. Dávame si pozor aj na mokré povrchy, pretože hrozí riziko pošmyknutia a pádu. Platí tiež, že pred vstupom do lesa by sme nemali používať nadmerné množstvo parfumov. Tie môžu dráždiť hmyz ako osy a včely.

Aj keď je les nepochybne krásny, je to miesto, kde je človek len hosťom. Preto sa tu treba správať s rešpektom a opatrnosťou.

You may also like